برای رهگیری مرسوله خود میتوانید به سایت https://chaparnet.com مراجعه نمایید .

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.