بارنامه برخی از سفارشات شهر های مختلف ایران که در اردیبهشت و خرداد ماه  به ما اعتماد کردند را به صورت اجمالی در زیر قرار داده ایم .

آندسته از مشتریانی که تمایل دارند با روش های ارسال و پیگیری بار ها آشنا شوند میتوانند با استفاده از کد های رهگیری که در عکس ها قابل مشاهده است در سایت شرکت حمل و نقل چاپار  اقدام به پیگیری سفارشات نمایند تا با روند خرید و ارسال سفارشات آشنا شوند .

اعتماد شما سرمایه ماست 

مشهد مقدس

تهران بزرگ

سمنان

زنجان

کاشان

یزد

ورامین

قزوین

بجنورد

کرج

تهران بزرگ

قزوین