ما در کمپین «ساخت ایران» قصد داریم با افتخار، کالاهای با کیفیت ساخت ایران و قهرمانان و ستاره‌های تولید داخلی را معرفی کنیم و با سربلندی و سرافرازی به ایرانی بودن خود ببالیم.

 

ساخته شده با افتخار در ایران

 

وجود تعداد کثیری از کالاهای با کیفیت ایرانی که در شبکه‌های تولید و توزیع پیچیده کشور، نادیده گرفته می‌شوند و یا ویترین قابل توجهی برای نمایش ندارند، باعث شد که ما طبق مسئولیت اجتماعی خود به درخشش، حضور و نمایش آنها یاری رساند.